Regulamin

Rejestrując się na stronie Fighttube.pl akceptujesz poniższe warunki regulaminu.

Korzystanie z zasobów dostępnych na stronie internetowej fighttube.pl oznacza wyrażeniem zgody i akceptację warunków i zasad użytkowania zawartych w niniejszym regulaminie. W zasobach strony internetowej fighttube.pl zabrania się umieszczania materiałów niezgodnych z obowiązującymi normami prawnymi, obyczajowymi lub etycznymi, w tym zwłaszcza treści o charakterze pornograficznym, wzywających do nienawiści rasowej, etnicznej, wyznaniowej, itp. oraz propagujące przemoc, piractwo fonograficzne, komputerowe, upowszechniających techniki łamania danych, wirusy oraz publikacji wszelkich innych, podobnych w treści i działaniu, materiałów. Wyłączenie odpowiedzialności Fighttube.pl nie ponosi odpowiedzialności za:
treść materiałów umieszczanych i publikowanych na stronie, przez użytkowników
jakiekolwiek szkody Użytkownika wynikające z nieprawidłowego zapisu lub odczytu danych,
sposób w jaki będą wykorzystywane Konta przez Użytkowników,
skutki wejścia w posiadanie przez osoby trzecie hasła Użytkownika,
przerwy w funkcjonowaniu serwisów i usług personalizowanych, zaistniałe z przyczyn technicznych (konserwacja, przegląd, wymiana sprzętu) lub niezależnych od fighttube.pl,
Utratę danych spowodowaną awarią sprzętu, systemu lub też innymi okolicznościami niezależnymi od dostawcy usług.
Bezprawne kopiowanie plików objętych prawem autorskim, przez osoby do tego nieuprawnione.
Serwis fighttube.pl nie odpowiada za jakość obrazu,
poprawne funkcjonowanie linków,
dostępność filmów online,
oprawnych opisów filmów,
przerwy techniczne wynikające z winy osób/serwisów współpracujących, a tym samym nie uwzględnia reklamacji wynikających z powyższych problemów. Prawa własności intelektualnej Serwis figttube.pl nie zawiera plików z filmami, a jedynie informacje na ich temat zawierające:
opis i długość filmu
linki do zewnętrznych serwisów lub bezpośrednie linki do plików na nich umieszczonych
Użytkownik zamieszczając materiały na stronie internetowej fighttube.pl oświadcza, że posiada prawa autorskie do w/w lub też prawa do publikacji tychże materiałów. Blokada i usuwanie konta Właściciel serwisu fighttube.pl zastrzega sobie prawo do blokowania lub usuwania kont użytkowników w przypadku:
rażącego łamania regulaminu
wysyłania niechcianych treści, w tym także reklam, spamu, obraźliwych lub/i wulgarnych wypowiedzi,
w przypadku innych działań, które zostaną przez redakcje serwisu uznane za niestosowne lub szkodzące dobru serwisu. Zgoda na otrzymywanie przesyłek drogą mailową Właściciel serwisu fighttube.pl zastrzega sobie prawo do wysyłania na podany podczas rejestracji adres mailowy przesyłek o charakterze informacyjnym lub reklamowym. Postanowienia końcowe
Serwis fighttube.pl zastrzega sobie prawo do zaprzestania działania serwisu w całości bądź też w części, bez podania przyczyny.
fighttube.pl zastrzega sobie prawo do poprawiania lub zmiany regulaminu w dowolnym czasie bez uprzedniego powiadamiania użytkowników. Zapoznanie się z aktualną treścią regulaminu spoczywa w pełni na użytkowniku serwisu, który jest zobowiązany do znajomości aktualnych zasad korzystania z zasobów serwisu.
Używanie serwisu fighttube.pl od momentu wprowadzenia kolejnych poprawek do regulaminu wiąże się z ich akceptacją i wyrażeniem zgody na ich przestrzeganie.

Zgadzam się