Filmy Sambo/Systema
Sambo – ciężko jest zdefiniować to jednoznacznie jako sztukę walki, sport bądź system samoobrony. Sambo łączy w sobie gruzińskie nizinne zapasy z tradycyjnymi japońskimi sztukami walki Judo i Karate. System ten skupia się zarówno na walce w stójce jak i parterze (asortyment dźwigni, rzutów i duszeń), posiada również liczne techniki obezwładniające. System ten został utworzony przez Wasilijego Oszczepkowa, mistrza który marzeniem było by Sambo oddać w ręce narodu. Niestety w związku z trwającą „Zimną Wojną” jak i mentalnością panującą w Rosji, Oszczepkow trafił i dokonał żywota w Łagrach. Dla użytku społeczności rosyjskiej zostało oddane kilka dni po tym, jak kodyfikator tego stylu zmarł. Sambo trenowane jest zarówno przez rosyjskie wojsko, siły specjalne jak i milicję. Najbardziej znanym przedstawicielem tej dyscypliny jest Fiodor Jemieljanienko (Emalienko). Film akcji, który przedstawił Sambo jako sztukę walki nosi tytuł „Droga” (PUT). Systema – wywodzący się z Rosji system walki, praktykowany dla osiągnięcia jak największej skuteczności w walce, wykorzystywana głównie przez Specnaz. Polega na wykorzystaniu wiedzy na temat ludzkiego organizmu i psychiki. Trening skupia się na fizycznym przygotowaniu, nauki odpowiedniej kontroli oddechu jak i nastawienia na przeciwnika. Praktykujący uczą się jak wykorzystywać punkty witalne, elementy otoczenia jak i wpływ na psychikę przeciwnika (strach, zdenerwowanie).