Filmy Zapasy
Zapasy – sport walki polegający na fizycznych zmaganiach się dwóch zawodników. Swoje korzenia miał już w starożytnej Grecji i Rzymie, gdzie był jedną z dyscyplin na igrzyskach olimpijskich, a jako dyscyplina olimpijska pozostał do dziś. W trakcie zmagać w zapasach zabronione są jakiekolwiek techniki stanowiące zagrożenie dla zdrowia rywala. W zapasach wykorzystywane są rzuty, sprowadzenia i różnego typu przytrzymania Niektóre odmiany wykorzystują duszenia i dźwignie. W tej odmianie sportu nie ma żadnych technik uderzanych, a stosowanie ich uznawane jest za niezgodne ze sportowym zachowaniem. Bardzo popularne jako podłoże w mieszanych sztukach walki (MMA).